Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Web Designer 12 Premium
Mã sản phẩm
vncur 485150 vncur
Tình trạng
Mua từ Steam
Link gốc

Sản phẩm

Giá sản phẩm
511.000 VNĐ

Chọn mua Steam Wallet
Thông báo tôi khi có hàng

Hiện tại sản phẩm đã hết hàng. Bạn có thể mua Steam Wallet rồi sau đó mua game trực tiếp từ Steam

Tham khảo hướng dẫn tại ĐÂY nhé ^^

Create your own gaming website with Web Designer Premium. Show ways to progress faster in a game, create a community or organize teams for your next raid. With your own website you can bring everything together and make a lasting impact.

Chi tiết sản phẩm
Web Designer 12 Premium

Cấu hình yêu cầu

  Minimum:
  • OS: Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10
  • Processor: 700 MHz
  • Memory: 512 MB RAM
  • Storage: 107 MB available space
  • Additional Notes: Supported formats Import: JPEG, BMP, PNG, TIFF, PSD, HTML, PDF, HTM, WMF, RTF, SVG, Word, ODP (Open Office), PPTX (Power Point), RAW, MPEG-4, SWF, H.264 with automatic embedding°as video player, etc. Export: HTML, HTM, JPEG, PNG, SWF, (animated) GIF, WMF, SVG, FLV, PSD etc.Gửi câu hỏi và ý kiến của bạn về sản phẩm (Chúng tôi sẽ phản hồi trong 5 phút)