Key bản quyền diệt virus Malwarebytes vĩnh viễn

Key bản quyền diệt virus Malwarebytes vĩnh viễn

Malwarebytes Premium hiện hoạt động như một phần mềm chống vi-rút toàn diện chứ không chỉ là một trợ lý cho phần mềm chống vi-rút. Malwarebytes Premium giành được điểm số xuất sắc 10/10 trong các bài kiểm tra từ các phòng thí nghiệm độc lập trong việc phát hiện và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Backdoor, PornTool, PUP, Ransom, RiskWare, Spyware, Trojan...