Hướng dẫn đăng bài

Hướng dẫn đăng bài

18h40: Kết quả thăm dò mới nhất

Các cuộc thăm dò có kết quả ra sao khi Mỹ bắt đầu ngày bầu cử? Bản đồ dưới đây của trang web thăm dò uy tín FiveThirtyEight cho thấy bà Clinton có 71,6% cơ hội đắc cử.

18h30

Các điểm bỏ phiếu cũng đã mở cửa tại North Carolina, Ohio và West Virginia.

18h: Nhiều bang đã mở cửa các điểm bỏ phiếu


Không khí tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Jersey, bang New Jersy lúc 6 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Không khí tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Jersey, bang New Jersy lúc 6 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Đúng 6 giờ sáng ngày 8/11 giờ Mỹ, các phòng phiếu mở cửa tại 7 bang, gồm: New York, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey và Virginia.

Bang Vermont mở cửa các phòng bỏ phiếu từ 5 giờ sáng.

Các điểm bỏ phiếu tại North Carolina, Ohio và West Virginia mở cửa lúc 6h30.

Các bang Florida, Delaware, Georgia, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee mở cửa các điểm bầu cử từ 7 giờ sáng.

Giờ đóng cửa các điểm bầu cử khác nhau ở từng bang. Ví dụ tại New York là 21 giờ.