Hướng dẫn nhận game Overwatch

Hướng dẫn nhận game Overwatch

Sau khi thanh toán đơn hàng thành công, các bạn sử dụng công cụ chat của website chat với nhân viên, gửi thông tin tài khoản bao gồm mail đăng nhập và mật khẩu của tài khoản cho nhân viên để nhân viên vào tài khoản battle của bạn mua game.