Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
Hướng dẫn nhập Steam wallet

Bước 1 :

Mở Steam, các bạn chọn mục Game => Redeem a Steam Wallet Code...Bước 2 :

Nhập code và click vào Continue.Bước 3 :

Nhập thông tin như ví dụ dưới rồi click Continue