Hướng dẫn nhập Code Ingame PUBG - Ultraview

Hướng dẫn nhập Code Ingame PUBG - Ultraview

Sau khi mua xong sản phẩm.

Bạn tải ultraview ( Phần mềm giống teamview) tại link: http://ultraviewer.net/vi/download.html 

Sau đó nhân viên Divine Shop sẽ truy cập vào Ultraview và nhập trực tiếp game vào tài khoản PUBG của bạn.