Hướng dẫn nhập code game Steam

Hướng dẫn nhập code game Steam (CD KEY)

Cách 1 : Làm trên web

Bước 1 :

Đăng nhập Steam sau đó truy cập link:  https://store.steampowered.com/account/registerkey


Bước 2 : 

Điền key vào ô trống sau đó tích vào "I agree to the term ..." -> Click "Continue"Bước 3 : 

Click "Done"


=============================

Cách 2 : Làm trên Steam

Bước 1 :

Đăng nhập Steam và chọn "Add a Game" -> "Activate a Product on Steam"Bước 2 : 

Click "Next" -> "I Agree" Bước 3 : 

Điền key -> Click "Next" -> Click "Finish"