Hướng dẫn nhận game Steam bằng auto Key

Hướng dẫn nhận game Steam bằng Key tự động


*Khách hàng cần lưu ý* 
- Đối với các tựa game đang sale, nếu quá thời gian Sale của game thì key cũng sẽ hết hạn sử dụng.
- Vì vậy bạn nên sử dụng key ngay khi nhận được.


Vui lòng truy cập vào link này để nhận game: ► NHẬN KEY GAMEVideo hướng dẫn nhận game: