Hướng dẫn nhận game Origin 2

Hướng dẫn nhận game Origin 2

Sau khi thanh toán xong bạn vui lòng gửi email vào địa chỉ : tuvan@divineshop.vn 


Tiêu đề : Thanh toán đơn hàng Origin 
Nội dung: 
Tên game : ( ghi tên game bạn đặt hàng)
ID: Email nick Origin của bạn
Pass: Pass của bạn
---------------


Bên mình sẽ phản hồi và thanh toán sớm nhất cho bạn. Mua sale có thể bị chậm. Mong các bạn thông cảm