Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn tạo tài khoản Steam (Tài khoản để chơi game nếu ai chưa có)Hướng dẫn mua hàng và thanh toán tại Divine ShopHướng dẫn nhận game và cài đặt gameTham khảo thêm: Virrus mua hàng tại Divine Shop
Chúc các bạn chơi game vui vẻ