Hướng dẫn lấy link Profile Steam và link Offer

Hướng dẫn lấy link Profile Steam và link Offer

Hướng dẫn lấy link Profile Steam

Bước 1 : Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”


Bước 2: Ấn chuột phải chọn “Sao chép địa chỉ trang web - Copy URL” hoặc Copy link như hình (phần link màu xanh)
Hướng dẫn lấy link Offer

Link offer giúp người khác có thể truy cập vào và mời bạn giao dịch

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn “Inventory”

Bước 2: Click vào “Trade offer”

Bước 3: Click vào phần “Who can send me Trade Offers?” và copy link như hình


Hướng dẫn mở public Profile ( Nếu Private thì người khác không gửi đồ qua được)

Bước 1 : Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”


Bước 2 : Click vào “Edit Profile”


Bước 3 : Vào tab “My Privacy Settings” -> Chỉnh tất cả về “Public”