Hướng dẫn lấy lại account Steam

Hướng dẫn lấy lại account Steam

Hướng dẫn lấy lại account Steam nếu bạn có email gốc ( Email lúc tạo tài khoản steam)


Bước 1: Truy cập link: https://help.steampowered.com/en/wizard/HelpWithLogin
Chọn như hình: 


Bước 2: Nhập tên nick của bạnBước 3: Chọn như hìnhBước 4: 
Điền các thông tin như hướng dẫn:=> Đợi Steam gửi phản hồi và giải quyết cho bạn.