Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters

Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters

Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters
 • 43.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
43.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters


Tag: Action, Free to Play, Indie, Massively Multiplayer

Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters
  Minimum:
  • OS: Windows 7, 8 or 10
  • Processor: 2GHz CPU w. SSE3 instruction set- dual-core
  • Memory: 3 GB RAM
  • Graphics: ATI HD 4810/NVIDIA 9600 GT or above (with >512mb RAM)
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 2 GB available space
  • Sound Card: DirectX compatible

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Heroes & Generals - Medkit & Medic Ribbon Boosters