Hệ thống VIP dành cho khách hàng Divineshop


Từ 12-12-2017, Divineshop sẽ triển khai hệ thống VIP nhằm ưu đãi các khách hàng thân thiết.

Tất cả các giao dịch tính từ ngày 12-12-2017 sẽ được tích lũy để lên cấp VIP trong hệ thống của Divineshop.vn.


Các quyền lợi dành cho vip:

 : VIP Đồng

        + Ưu đãi 1% tổng giá trị mọi đơn hàng.


 : VIP Bạc

        + Ưu đãi 1% tổng giá trị mọi đơn hàng 

        + Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách


 : VIP Vàng

        + Ưu đãi 2% tổng giá trị mọi đơn hàng.

        + Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách

        + Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.


 : VIP Kim Cương 

        + Ưu đãi 3% tổng giá trị mọi đơn hàng.

        + Ưu tiên thanh toán trước khi đông khách

        + Phần quà thưởng thêm trong các dịp đặc biệt.

        + Được set giá đặc biệt ưu đãi với một số sản phẩm.


Các điều kiện để được lên VIP:

 VIP Đồng            Điểm tích lũy trên 1.000.000 VNĐ

 VIP Bạc              Điểm tích lũy trên 2.000.000 VNĐ

 VIP Vàng            Điểm tích lũy trên 5.000.000 VNĐ

 VIP Kim Cương  Điểm tích lũy trên 10.000.000 VNĐ


*Điểm tích lũy là tổng tiền mua hàng được tính từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ VIP: 12-12-2017


** Divine Shop có quyền điều chỉnh chính sách ưu đãi cho VIP tùy theo từng thời điểm mà không cần thông báo trước