100% Orange Juice - Breaker Pack

100% Orange Juice - Breaker Pack

100% Orange Juice - Breaker Pack
 • 43.000 VNĐ 22.000 VNĐ
- +
100% Orange Juice - Breaker Pack

Tag: Indie, Strategy

100% Orange Juice - Breaker Pack
  Minimum:
  • OS: Windows XP/Vista/7/8/10
  • Processor: Intel Pentium 2.0GHz or higher
  • Memory: 512 MB RAM
  • DirectX: Version 8.0
  • Storage: 1 GB available space
  • Sound Card: DirectSound compatible sound card

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Mã xác thực