Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem chi tiết giỏ hàng
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
100% Orange Juice - Saki & Kyousuke Character Pack
Mã sản phẩm
vncur 334080 vncur
Tình trạng
Mua từ Steam
Link gốc

Sản phẩm

Giá sản phẩm
42.000 VNĐ

Chọn mua Steam Wallet
Thông báo tôi khi có hàng

Hiện tại sản phẩm đã hết hàng. Bạn có thể mua Steam Wallet rồi sau đó mua game trực tiếp từ Steam

Tham khảo hướng dẫn tại ĐÂY nhé ^^

Bạn cần cài đặt game 100% Orange Juice để sử dụng phần mở rộng này. Click vào ảnh để xem chi tiết game :

This Extra Character Pack for 100% Orange Juice adds 2 new playable characters from developer Orange_Juice's games - Saki and Kyousuke, as well as announcer and character voices for them!

Chi tiết sản phẩm
This Extra Character Pack for 100% Orange Juice adds 2 new playable characters from developer Orange_Juice's games - Saki and Kyousuke, as well as announcer and character voices for them!

Character Pack includes:
 • Kyousuke from 'QP shooting - Dangerous!!' (Voice: Imai Fumiya)
 • Saki from 'Suguri' (Voice: Nukui Yuka)
 • New, unique Hyper Cards for both characters to bring chaos to the battlefield with!
 • New music tracks play as Saki & Kyousuke's themes

Both of the new characters are designed by Orange_Juice’s original staff for the game’s English Steam release, with character and hyper card art by Hono.

Cấu hình yêu cầu


Minimum:

 • OS: Windows XP/Vista/7/8
 • Processor: Intel Pentium 2.0GHz or higher
 • Memory: 512 MB RAM
 • Graphics: Direct3D compatible video card with 128MB memory or more
 • DirectX: Version 8.0
 • Storage: 100 MB available space
 • Sound Card: DirectSound compatible sound card


Sản phẩm liên quan

Gửi câu hỏi và ý kiến của bạn về sản phẩm (Chúng tôi sẽ phản hồi trong 5 phút)