Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC

Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC

Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC
 • 69.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
69.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC


Tag: Indie, Strategy

Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC
  최소:
  • 운영체제: Windows 10 / 8 / Windows 7 SP1 / Windows Vista SP2
  • 프로세서: 3 GHz Intel Pentium 4 프로세서 또는 그에 상응하는 제품
  • 메모리: 2 GB
  • 그래픽: 256 MB 비디오 카드(Pixel Shader 3.0 지원)(Radeon X1650 / GeForce 6800* 이상)
  • DirectX®: 9.0c
  • 네트워크: 초고속 인터넷 연결
  • 저장공간: 5 GB 사용 가능 공간
  • 사운드카드: DirectX 호환 사운드 카드
  • 추가 사항: 키보드와 마우스(스크롤 휠 포함)
  • * NVidia 비디오 칩셋은 드라이버 버전 296.10 이상을 사용해야 하며, 모바일 카드를 게임의 기본 비디오 칩셋으로 설정해야 합니다.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Sins of a Solar Empire®: Rebellion - Forbidden Worlds™ DLC
Mã xác thực