Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack

Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack

Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack
 • 115.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
115.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack


Tag: Action, Adventure, Casual, Free to Play, Massively Multiplayer

Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack
  Minimum:
  • OS: Microsoft Windows 32bit XP(SP3), 7, 8, 10
  • Processor: Dual Core 2.4GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: Intel HD3000
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 5 GB available space

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Metro Conflict: The Origin - TRISH Ghost Skin Pack
Mã xác thực