Hướng dẫn nhập Steam wallet

Hướng dẫn nhập Steam wallet

Bước 1 :

Mở Steam, các bạn chọn mục Game => Redeem a Steam Wallet Code...


Screenshot (21)


Bước 2 :

Nhập code và click vào Continue.

B2

Bước 3 :

Nhập thông tin như ví dụ dưới rồi click Continue


B3