Hướng dẫn lấy link Profile Steam và link Offer

Hướng dẫn lấy link Profile Steam và link Offer

Hướng dẫn lấy link Profile Steam

Bước 1 : Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”

screen-721

Bước 2: Ấn chuột phải chọn “Copy url” hoặc Copy link như hình

screen-723

Hướng dẫn lấy link Offer

Link offer giúp người khác có thể truy cập vào và mời bạn giao dịch

Bước 1: Mở steam, chỉ vào tên và chọn “Inventory”

screen-718

Bước 2: Click vào “Trade offer”

screen-719

Bước 3: Click vào phần “Who can send me Trade Offers?” và copy link như hình

screen-720

Hướng dẫn mở public Profile ( Nếu Private thì người khác không gửi đồ qua được)

Bước 1 : Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”

screen-721


Bước 2 : Click vào “Edit Profile”

Image 1375


Bước 3 : Vào tab “My Privacy Settings” -> tích vào “Public” -> “Save Changes”

Image 1376