Elite Dangerous: Horizons Season Pass

Elite Dangerous: Horizons Season Pass

Elite Dangerous: Horizons Season Pass
 • 555.000 VNĐ 341.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -214.000 VNĐ)
341.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Elite Dangerous: Horizons Season Pass


Tag: Action, Adventure, Massively Multiplayer, RPG, Simulation, Strategy

Elite Dangerous: Horizons Season Pass
  Minimum:
  • OS: Windows 7/8/10 64-bit
  • Processor: Quad Core CPU (4 x 2Ghz)
  • Memory: 6 GB RAM
  • Graphics: Nvidia GTX 470 / ATI 7240HD
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 8 GB available space

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Elite Dangerous: Horizons Season Pass
Mã xác thực