CarX Drift Racing Online - Gold

CarX Drift Racing Online - Gold

CarX Drift Racing Online - Gold
 • 58.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
58.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

CarX Drift Racing Online - Gold


Tag: Massively Multiplayer, Racing, Simulation, Sports

CarX Drift Racing Online - Gold
  Minimum:
  • OS: Windows Vista SP2
  • Processor: 2.66 GHz Intel Core 2 Duo E6700 or 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 512 MB (GeForce 8800 GT / Radeon HD 2900 PRO)
  • DirectX: Version 9.0c
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 2 GB available space
  • Sound Card: Sound card compatible with DirectX® 9.0с
  • Additional Notes: The application’s stability is not guaranteed on Intel HD Graphics and AMD HD Radeon on-board graphics cards.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
CarX Drift Racing Online - Gold
Mã xác thực