ASTRONEER (Original Soundtrack)

ASTRONEER (Original Soundtrack)

ASTRONEER (Original Soundtrack)
 • 79.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
79.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

ASTRONEER (Original Soundtrack)


Tag: Adventure, Indie

ASTRONEER (Original Soundtrack)
  Minimum:
  • OS: Any
  • Processor: Something manufactured after 1994 or so.
  • Memory: 4 MB RAM
  • Graphics: The vivid colours in your mind
  • Storage: 250 MB available space
  • Sound Card: Any
  • Additional Notes: Don't sweat it, it's music.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
ASTRONEER (Original Soundtrack)
Mã xác thực