Age of Mythology EX: Tale of the Dragon

Age of Mythology EX: Tale of the Dragon

Age of Mythology EX: Tale of the Dragon
 • 115.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
115.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Age of Mythology EX: Tale of the Dragon


Tag: Simulation, Strategy

Age of Mythology EX: Tale of the Dragon
  Minimum:
  • OS: Windows Vista, 7, 8.1+
  • Processor: 1.6 Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Direct X 10+ Capable GPU
  • DirectX: Version 10
  • Sound Card: Direct X Compatible Sound Card
  • Additional Notes: GPU at least (Integrated HD 3000, 8600GT, etc)

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Age of Mythology EX: Tale of the Dragon
Mã xác thực