Abandoned Backpack

Abandoned Backpack

Abandoned Backpack
 • 31.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
31.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

Abandoned Backpack


Tag: Action, Adventure, RPG

Abandoned Backpack
  Minimum:
  • OS: Windows 64 bits
  • Processor: Intel i3 3GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 compatible
  • DirectX: Version 11
  • Network: Broadband Internet connection
  • Storage: 8 GB available space
  • Sound Card: DirectX 11 compatible

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Abandoned Backpack
Mã xác thực