100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes

100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes

100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes
 • 16.000 VNĐ
Giá dành riêng cho bạn ( -0 VNĐ)
16.000 VNĐ (0 VNĐ sẽ được cộng vào tài khoản)
- +

100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes


Tag: Indie, Strategy

100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes
  Minimum:
  • OS: Windows Vista/7/8/10
  • Processor: Intel Pentium 2.0GHz or higher
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: Direct3D compatible video card with 256MB memory or more
  • DirectX: Version 9.0c
  • Storage: 2 GB available space
  • Sound Card: DirectSound compatible sound card

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
100% Orange Juice - Suguri & Hime Winter Costumes
Mã xác thực